Regulamin

Turnieju Counter Strike: Global Offensive


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Turnieju jest ZS Gaming Arena - grupa przy Zespole Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28.
 2. Turniej odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2017 r. w siedzibie Zespołu Szkół w Pasłęku - w klasach 209, 210, 211.
 3. Turniej odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
 1. W turnieju mogą uczestniczyć tylko zawodnicy będący uczniami Zespołu Szkół w Pasłęku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zapisanie się na Turniej oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. By zgłosić swój udział należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony: turniej-2017.zspaslek.edu.pl, a po jej wypełnieniu powinna ona zostać nadesłana pod adres: turniej@zspaslek.edu.pl. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone na adres e-mail wskazany na karcie zgłoszenia. Razem ze zgłoszeniem można przesłać logotyp drużyny - będzie on miłym uzupełnieniem tablicy wyników.
 3. Każdy gracz może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Termin zapisów mija 06.02.2017 r.
 5. Liczba Drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona do 8. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Po zakończeniu zapisów tworzona jest lista rezerwowa drużyn.
 7. Drużyna składa się z 5 zawodników (maksymalnie 6 – wraz z rezerwowym).
 8. W każdym meczu turniejowym musi brać udział kapitan (kapitan drużyny musi być wyznaczony przy zapisaniu drużyny do turnieju).
 9. Płatność za uczestnictwo w pierwszym dniu turnieju: 50 zł od drużyny.
 10. Zapisani gracze mają obowiązek stawić się w dniu Turnieju o godzinie podanej przez Organizatora w punkcie rejestracyjnym celem ostatecznego potwierdzenia udziału oraz dokonania płatności za uczestnictwo. W przypadku braku pełnego składu drużyny na ich miejsce zostanie wpisana drużyna z pierwszych miejsc rezerwowej listy.
§ 3 ORGANIZACJA TURNIEJU
 1. Turniej odbywa się na komputerach PC na serwerze lanowym organizatora (tickrate 128).
 2. System pucharowy wiąże się z rozgrywaniem następujących po sobie rund w systemie BO1. Finał zostanie rozegrany w systemie BO3.
 3. Mecze rozgrywają się w godzinach podanych przez Organizatora w harmonogramie Turnieju. W przypadku niestawienia się na meczu obowiązuje tzw. "walkower" - drużyna, która się nie stawiła odpada z turnieju. W pierwszej rundzie za zdyskwalifikowaną drużynę wchodzi drużyna z listy rezerwowej.
 4. Gracze mają prawo zabrać ze sobą na turniej własną: myszkę, klawiaturę, podkładkę pod mysz, słuchawki/mikrofon (obowiązkowo!).
 5. Team może używać komunikatorów typu Team Speak, Ventrillo.
 6. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą powodować kary drużynowe lub oddaniem meczu walkowerem.
 7. W wypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, drużyna może zostać usunięta z turnieju.
§ 4 ZASADY MECZU
 1. Kapitanowie wybierają mapy poprzez odrzucenie niepożądanych. Jako pierwsza odrzuca drużyna wybrana losowo.
 2. Mapy na których rozgrywany jest turniej: , de_dust2, de_cache, de_cobblestone, de_mirage, de_train, de_overpass, de_nuke (Active duty maps).
 3. Turniej będzie rozgrywany na aktualnym patchu.
 4. Lider drużyny jest odpowiedzialny za swój zespół i ma prawo wypowiadać się w jego imieniu.
 5. O stronie, po której będzie walczyła każda drużyna w pierwszej rundzie meczu (terrorist lub counter-terrorist), decyduje runda nożowa, która musi zostać rozegrana na początku meczu.
 6. Wulgarne zachowanie i bezpodstawne obrażanie przeciwników w komentarzach do meczu bądź na serwerze będzie odpowiednio karane.
 7. Mecze rozgrywane są na konfiguracji organizatora.
 8. Każda z drużyn jest zobowiązana do sprawdzenia poprawności konfiguracji serwera przed rozpoczęciem meczu. Jeżeli koordynator nie chce zmienić nieprawidłowych ustawień należy ten fakt zgłosić administracji.
 9. Zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich wpływających na rozgrywkę.
 10. Zabronione jest granie na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM. Osoby posiadające VAC Ban’a nie mogą uczestniczyć w turnieju. Gracze przed rozpoczęciem meczu na podstawie statusu serwera powinni sprawdzić, czy zawodnicy drużyny przeciwnej, którzy będą brali udział w meczu nie posiadają blokady VAC.
 11. Oszukiwanie podczas meczu może oznaczać usunięcie gracza bądź całej drużyny z turnieju.
 12. Decyzja o usunięciu drużyny z turnieju jest podejmowana przez organizatorów na podstawie opinii arbitrów gry.
 13. Mecz, który nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy Organizatora zostany rozegrany ponownie (rematch).
 14. Mecz zostanie kontynuowany, jeżeli przerwa wynikająca z przyczyn technicznych nie potrwa dłużej niż 10 minut.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających na teren szkoły.
 2. Jakiekolwiek zmiany w konfiguracji sprzętowej komputerów mogą się odbywać tylko w obecności administratora pracowni.
 3. Decyzje arbitrów nie podlegają dyskusji.
 4. Zakazuje się wulgarnego zachowania w stosunku do przeciwnika lub publiczności.
 5. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (również elektronicznych).
 6. Każdy problem, bądź niezgodność należy skierować do sędziów.
 7. Dla zwycięskiej drużyny przewidziana jest nagroda finansowa, która zostanie wręczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu turnieju.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany regulaminu bez podania przyczyny;
  • zmiany terminu rozgrywek bez podania przyczyny;
  • odwołania turnieju bez podania przyczyny.